สุเทพ เทือกสุบรรณ

ประวัติ สุเทพ เทือกสุบรรณ

  • ชื่อจริง: สุเทพ เทือกสุบรรณ
  • เกิดวันที่: 7 กรกฏาคม 2492
  • Facebook: suthep.fb

สุเทพ เทือกสุบรรณ

ประวัติ สุเทพ เทือกสุบรรณ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 โดยเป็นบุตรคนโต จากพี่น้อง 3 คน ของ  เป็นบุตรนายจรัส เทือกสุบรรณ กำนันตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนางละม้าย เทือกสุบรรณ มีพี่น้องท้องเดียวกัน 6 คนสำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเดียวกัน จาก Middle Tennesse State University ประเทศสหรัฐอเมริกา สมรสกับ นางศรีสกุล พร้อมพันธุ์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

ผลงาน สุเทพ เทือกสุบรรณ

นายสุเทพ เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการเป็น กำนันตำบลท่าสะท้อน ต่อจากกำนันจรัส ผู้เป็นบิดา ก่อนที่จะเข้าสู่วงการการเมืองระดับชาติ ด้วยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2522

นายสุเทพ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ คือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2 สมัย และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึง ดำรงตำแหน่งในพรรค ด้วยการเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546 กรรมการสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2546-2548 และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2554

 

Mr Unknown
โดย: Mr Unknown
แก้ไขล่าสุด: 27 พฤศจิกายน 2556 - 19:51

ติดตามข่าวสารจาก Boxza.com